لول گیج Sight Glass

لول گیج Sight Glass

سال اجرا: 1400

لول گیج های شیشه ای ساخته شده برای مخازن کندانس کمپرسورهای Screw مورد استفاده قرار گرفته است که توانسته نظر کارفرمای محترم را در این خصوص جلب نماید.

کارفرما: شرکت پارس وکیوم

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com