Seal Pot

Seal Pot

سال اجرا: 1402

Seal Pot

به منظور مستقل کردن تجهیز انتقال فشار از سیال مورد استفاده قرار می گیرد

جنس بدنه : S.S.316L ، A106 br.B
فشار تست: 250 بار
فشار کاری: 130 بار
دمار کاری: 450 درجه
تعداد اتصال: 4 عدد
نوع اتصال: 1/2"-NPT
تست: Full RT

کارفرما: Danieli

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com