سایفون تیوب (2) - Siphon Tube

از فواید و ویژگی های این تجهیز می توان مواردی را نام برد. مانند: مقاومت در برابر گرم شدن بیش از تجهیزات اندازه گیری فشار در برخورد با مایعات، گازها و بخارات پرحرارت و محافظت در برابر نوسانات فشار و دما. بطور کلی عنصر خنک کننده pigtail siphons برای محافظت دمایی و نوسانی استفاده می شود.

مدت زمان :43

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com