پکیج آموزشی PID Controller

پکیج آموزشی PID Controller

سال اجرا: 1394

پکیج آموزشی به سفارش شرکت توان تجهیز تهیه گردیده است.
همانطور که می دانید آشنایی اپراتورهای اتاق کنترل با مباحث اولیه کنترل مانند کنترل دبی ، فشار و ... می تواند کمک شایانی به آنها در بر طرف کردن مشکلات پیش آمده در سیستمهای موجود و یا کنترل بهتر اتقافات ناخواسته در سیستمهای صنعتی می شود.
این پکیج ساخته شده برای تمامی مکان های آموزشی و صنعتی که لازم است اپراتورهای سیستم برنامه نویسی ابتدایی را آموخته و یا بتوانند سیستمی را با توجه به شرایط پیش آمده برنامه نویسی کنند و یا ضرایب PID مربوطه را تنظیم نمایند می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
هدف از این پکیج آموزش لوپ های کنترل به کاربران می باشد.ا ین لوپ ها شامل موارد زیر می باشد که با استفاده از تجهیزات به کار گرفته شده در سیستم قابل اجرا و برنامه نویسی توسط کاربر خواهد بود:
1-کنترل دما
2-کنترل سطح
3-کنترل فلو
4-کنترل فشار
به طوری که بتوان این لوپ های کنترلی را با استفاده از استراتژی های زیر انجام داد:
Cascade Control
Ratio Control
Split Control
Override Control
که این استراتژی ها به دو صورت قابل پیاده سازی می باشند :
1- برنامه نویسی PLC موجود توسط کاربر
2- استفاده از برنامه موجود روی PLC و تنظیم ضرایب PID در هر کدام از سیستمهای بالا
تجهیزات موجود
به منظور تامین نیازهایی که در بالا ذکر گردید لازم است که برای ساخت این پکیج تجهیزات زیر در نظر گرفته شود:
1-مخزن آب گرم
2-مخزن آب سرد
3-مخزن جمع کننده
4-پمپ آب
5-فشار سنج
6-سوئیچ سطح
7-سطح سنج
8-المنت
9-فلومتر
10-شیر کنترلی
11-شیر برقی
12-سیستم کنترل
سیستم کنترل شامل موارد زیر می باشد:
1-سیستم PLC
2-Operation Panel
3-Power Supply
4-Terminals
5-Heater Contactor
6-Fan
7-AC Motor Drive

کارفرما: مس سرچشمه

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com