سوییچ سطح Float Level Switch

سوییچ سطح Float Level Switch

سال اجرا: 1402

طراحی و ساخت Float Level Switch
به همراه External Chamber برای نصب بر روی مخازن سوخت مایع
کابردها :
بنزین
گازوییل

دمای کاری -30~250 C
فشار کاری : -1 ~ 200 barg

کارفرما: شرکت رایان

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com