دیافراگم دماغه دار

دیافراگم دماغه دار

سال اجرا: 1402

این دیافراگم از نوع دماغه دارد بوده وبر اساس درخواست کارفرما با طول ها و سازهای متفاوت قابل ساخت و ارائه می باشد

کارفرما: کاغذ سازی

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com