دیافراگم PTFE

دیافراگم PTFE

سال اجرا: 1402

دیافراگم های PTFE و ETFE
این تجهیزات برای محیط های بسیار خورنده طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد
به گونه ای که کلیه wetted part این تجهیرات از جنس PTFE بوده و به صورت فلنجی بر روی مسیر قابل نصب می باشند
فلنج ها بر اساس درخواست از جنس 316L ساخته شده اند

کارفرما: اسید سازی

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com