لول گیج Sight Glass

لول گیج Sight Glass

سال اجرا: 1401

این لول گیج ها طبق در خواست و بر اساس نقشه تاییدیه کارفما ساخته و طراحی شده است.
این گیج ها با فشار 60 بار تست شده و متریال از جنس C.S می باشد.
فشار طراحی بر اساس مدارک کارفرمای پروژه 5 بار و دمای کاری 70 درجه می باشد.

کارفرما: بید بلند

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com