Flow Straightener

Flow Straightener

سال اجرا: 1399

طراحی و ساخت flow straightener مطابق با استاندارد های بین المللی ISO5167
سایز 12 اینچ کلاس 300
این تجهیزات برای مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن UpStrem و Down Stream را برای اوریفیس به درستی رعایت کرد.
این تجهیزات می توانند این فاصله را تا نصف کاهش دهند.

کارفرما: -

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com