ساخت ترموول

ساخت ترموول

سال اجرا: 1401

طراحی و ساخت ترموول های Full Drilled با متریال استیل 316 و فلنج های 1 1/2" 300#
انجام محاسبات Wake Frequ. بر عهده کارفرما بوده است

کارفرما: بام صنعت

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com