نمایشگر level gauge

نمایشگر level gauge

سال اجرا: 1400

صساخت نمایشگر لول گبج های مغناطیسی مطابق با سایز ها و طول های مورد نظر مشتری.
این تجهیزات بر روی گیج های قدیمی که بر اثر گرما و حرارت و نور آفتاب که نمایشگر های آنها خراب شده نصب می گردد.

کارفرما: کوبولد ایران

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com