سنسورهای RTD و ترموول

سنسورهای RTD و ترموول

سال اجرا: 1399

این سنسورهای برای اندازه گیری دمای گاز طبیعی در سایت مارون مورد استفاده قرار گرفته.
دقت اندازه گیری 0.5 درجه و از نوع کلاس A می باشد.
انجام محاسبات Wake frequ. ازموارد مهمی است که باید برای این ترموول ها مورد استفاده قرار گیرد تا دچار شکستگی نگردد.
دقت سوراخ کاری در انتقال دمای سیال به سنسور بسیار حایز اهمیت می باشد.

کارفرما: شرکا تامکار گاز

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com