ترموکوپل Multipoint

ترموکوپل Multipoint

سال اجرا: 1399

این تجهیزات بر روی کوره ای احیا با قابلیت اندازه گیری دما در ارتفاع های 15 و 12 و 9 متری می باشند.
اندازه گیری دمای این کوره ها به دلیل حساسیت دما بسیار مهم می باشد، به صورتی که به دلیل خطا در این ترموکوپل ها امکان ایجاد کلاستر در کوره و یا عدم به دست آوردن محصول مناسب وجود دارد.

کارفرما: فولاد سبزوار

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com