پیتوت تیوب Pitot Tube

پیتوت تیوب Pitot Tube

سال اجرا: 1401

این تجهیزات به صورت Retactable و بر روی فشار های 30 و 20 و 5 بار و سایزهای 28 و 24و 18 و 16 اینچ نصب گردیده است.
طراحی و و ساخت این تجهیزات مطابق پیشنهاد فنی و بر اساس P&ID کارفرما انجام پذیرفته است.
کارفرمای شرکت پارس الکترونیک کیش بوده و برای سایت NGL3000 چشمه خوش اجرا گردیده است.

کارفرما: NGL3000

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com