سطح سنج شیشه ای

سطح سنج شیشه ای

سال اجرا: 1401

این سطح سنج های شیشه ای از جنس کربن استیل برای دمای تا 200 درجه و فشار 10 طراحی و ساخته شده اندو
وجود Drain و Vent مطابق درخواست کارفرما برا تخلیه سیال بر روی آن قرار گرفته است.
این گیج ها با فشار 60 بار تست و تحویل کارفرما گردید.

کارفرما: پالایشگاه بید بلند

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com