سطح سنج مغناطیسی

سطح سنج مغناطیسی

سال اجرا: 1398

سطح سنج های مغناطیسی
به طور مختصر:
از این تجهیزات برای اندازه گیری سطح مایعات در داخل مخازن آب، نفت و گاز، گازوییل، و ..... استفاده می گردد.
این تجهیزات به جز نمایش دادن قادر به ارسال اطلاعات انالوگ و دیجیتال به PLC و سیستم های کنترل می باشند.
طراحی و ساخت شتاور ، بدنه و نمایشگر حساسیت خاص و پیچیده ای دارد، که این مهم در شرکت آرامک صنعت دانش بنیان شده و به آن رسیده است.
طول اینگونه نمایشگر ها از 40 سانتی متر تا 10 متر متغیر می باشد.

کارفرما: کوبولد ایران

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com