اوریفیس پکیچ سولفور زدایی

اوریفیس پکیچ سولفور زدایی

سال اجرا: 1397

این اوریفیس ها برای خط سولفور زدایی مورد استفاده قرار گرقته است.
در خطوط سولفور زدایی به دلیل تولید اسید سولفوریک خورده گی بسیار زیادی را ایجاد می کند.
استفاده از متریال مناسب و محاسبات مربوط به سرعت سیال باعث کم شدن میزان این خوردگی می شود.

کارفرما: هیربدان

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com