یونیت هیدرولیک سرچاهی

یونیت هیدرولیک سرچاهی

سال اجرا: 1398

این پکیج در دکل های حفاری برای خنک کاری و روغن کاری بر سر چاههای نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.
این تجهیزات به دلیل استفاده در مناطق Hazard باید دارای خواصی باشند که از نظر انفجاری و تولید جرقه آسیبی به دیگر تجهیزات موجود وارد نکند.
این تجهیزات قبلا از شرکت های چینی، آلمانی و آمریکایی خریداری می شده است که به تازگی در این شرکت بومی سازی شده است.
امید است با حمایت بیشتر بتوان تعداد بیشتری از این تحهیزات تولید نمود.

کارفرما: ملی حفاری

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com