Seal Pot

Seal Pot

سال اجرا: 1398

Condensate Pot
از این تجهیزات جهت ایزوله کردن محیط با دمای بالا از تجهیز ات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
این تجهیزات باید بر اساس فشار و دمای کارکردی طراحی و ساخته شوند و حجم مشخصی از سیال واسط درون آنها قرار می گیرد.
که بعد گذشت مدتی ممکن است این سیال واسط تبخیر شود، که لازم است توسط مسیر های تعبیه شده در Pot مجددا شارژ گردد .
شرکت آرامک صنعت طراح و سازنده Condensate Pot های صنعتی با فشار کاری ۲۵۰ بار و دمای کاری ۴۰۰ درجه می باشد.
#condensate_pot
#condensate
#pot
#پات
# آرامک
#آرامک_صنعت

کارفرما: میدکو (مس شهر بابک)

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com