اریفیس فلومتر

اریفیس فلومتر

سال اجرا: 1396

استفاده از بخار بخار در صنایع مختلف کاربردهای زیابدی دارد، که به دلیل هزینه بالای تولید بخار لازم است میزان مصرف آن کنترل گردد.
بخار صنعتی به دلیل دما و فشار بالا جزء سیالات پر خطر بوده و نمی توان از هر فلومتری برای اندازه گیری جریان این سیال استفاده کرد .
بهترین تجهیز برای اندازه گیری این فلو استفاده از سیستم Orifice
می باشد که بسیار مقرون به صرفه و قابل اطمینان است.
سایز تجهیزات فلومترها بر اساس درخواست کارفرما یه شرح زیر مشخص گردید :
Orifice flowmeter 18" class 600#
Orifice flowmeter 14" class 600#
Orifice flowmeter 12" class 600#
Orifice flowmeter 6" class 600#
طبق در خواست کارفرما استفاده از تجهیزات متعارف بخار لازم بوده بنابراین باید از مترسال خاصی استفاده می شد که نسبت به ترکیبات آب غیر فعالتر باشد و زنگ زدگی و خوردگی در سیستم کمتر رخ بدهد.
کلاس کاری این فلومترها به دلیل فشار 600 # در نظر گرفته شده بود که نیاز به طراحی و بازبینی سایز ها و اندازه های متعارف Orifice Plate های عمومی داشت، همچنین فلنج های موجود بسیار سنگین و حجیم بودند و لازم بود تجهیزات بزرگ مورد استفاده قرار گیرد .
این پروژه به دلیل فشار بالا و بزرگ بودن تجهیزات و دقت های خاص اندازه گیری بسیار حائز اهمیت می باشد.

کارفرما: نیشکر هفت تپه

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com