اتوماسیون گلخانه

اتوماسیون گلخانه

سال اجرا: 1396

اتوماسیون گلخانه
در این پروژه با استفاده از یک سیستم اتوماسیون پیشرفته و نیاز سنجی مشتری اقام به تهیه و تولید یک سیستم اتوماسیون گلخانه با سیستم هیدرو پونیک گردید.
این اتوماسیون شامل موارد زیر می باشد :
1-کنترل دما توسط سه فن و سنسور دما
2-کنترل PH
3-کنترل Conductivity
4-کنترل روشنایی
5-روشن شدن اتوماتیک ژنراتور در صورت رفتن برق
6-کنترل دمای آب
7-شناسایی و کنترل دو پمپ اصلی آبیاری و اعمال سیکل جابجای پمپ ها بر اساس زمان انتخاب شده
8-کنترل 4 عدد پمپ dosing کود و اسید بر اساس جدول زمانی ماهانه
9-کنترل سطح مایعات درون تانک ها
10-اعلام اخطار به کاربر ر صورت بروز خطا
11-ایجاد سیستم گزارش گیری و رسم نمودار تغییرات بر روی مانتیتور موجود
12-امکان ایجاد کنترل دستی برای برخی از تجهیزات
13-میکروب زدایی آب در حال گردش
14-اتوماسیون واحد نشا
15-هوا دهی به آب
مهمترین کاری که از یک سیستم اتوماسیون انتظار می رود که انجام دهد تشخیص خطاهای رخ داد و تصمیم گیری درست و مناسب می باشد ، که اصلاحا به این عمل ایجاد منطق در سیستم گفته می شود.
سیستم اتوماسیون ساخته شده قادر است برای تمامی منطق ها و اتفاقات پیش بینی شده تصمیمات سازنده و پویایی را اتخاذ نماید؛ که این مهم باعث بهینه شدن کار و اطمینان خاطر کاربر از عملکرد مورد دلخواه در سیستم می گردد.

کارفرما: --

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com