مشخصات محصول
Plastic Magnetic Level Gauge

نشانگرهای سطح پلاستیک برای اندازه‌گیری مداوم، نمایش و نظارت بر سطوح مایع استفاده می‌شود. گیج به صورت جانبی به دیواره مخزن متصل می‌شود. طبق قانون لوله‌های ارتباطی، سطح گیج با سطح ظرف برابر است. یک شناور با آهن‌رباهای دایره‌ای تعبیه‌شده در گیج، سطح مایع را دنبال می‌کند و آن را بدون تماس به یک نمایشگر نصب شده در خارج از گیج به خط‌کش منتقل می‌کند. خط‌کش‌ها به دو صورت اقتصادی و استاندارد قابل ارائه می‌باشند.

معرفی ویدیو:

زمان ویدیو:

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com