اصل کار آنالیزگر CO2 غیر پراکنده مادون قرمز

آنالایزر CO2 یک ابزار تحلیلی است که غلظت گاز CO2 را در فرآیند اندازه گیری می کند. آنالایزر CO2 از آنالیز چند جزئی با استفاده از فناوری حسگر مادون قرمز غیر پراکنده (NDIR) برای اندازه‌گیری دقیق و ثابت گاز فرآیند استفاده می‌کند.

روش تشخیص مادون قرمز غیر پراکنده (NDIR) بر اساس جذب تشعشعات مادون قرمز در طول موج های خاص در حین عبور از حجم نمونه است. تکنیک‌های مادون قرمز غیر پراکنده (NDIR) برای اندازه‌گیری گازهای مختلف بر ویژگی‌های جذب انرژی یک گاز خاص در ناحیه مادون قرمز متکی هستند. در یک ابزار ساده NDIR، انرژی مادون قرمز از دو لوله یکسان عبور می کند و روی یک آشکارساز می افتد. لوله اول سلول مرجع است و با گاز غیرجذب مانند نیتروژن پر شده است. لوله دوم سلول اندازه گیری است و شامل نمونه گاز مورد تجزیه و تحلیل است.

منبع IR به طور مداوم امواج IR را از طریق لوله های گاز ارسال می کند و آشکارساز شدت دو طول موج مختلف را اندازه گیری می کند، یکی در طول موج جذب گاز نمونه و دیگری در طول موج جذب گاز مرجع. از آنجایی که گاز مرجع به طور کلی حاوی نیتروژن است، آشکارساز سیگنال 100٪ را دریافت می کند. اگر گاز CO2 در گاز نمونه وجود داشته باشد به این معنی است که سیگنال دریافتی در سمت آشکارساز ضعیف می شود. آشکارساز این دو سیگنال را اندازه گیری می کند و تفاوت آنها با مقدار گاز جذب کننده در سلول نمونه متناسب است. گاز CO2 بنابراین در نهایت غلظت گاز CO2 با تفاوت در جذب تابش IR در نمونه و سلول های مرجع اندازه گیری می شود. واحد اندازه گیری غلظت گاز CO2 ppm است.

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع: automationcommunity

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com