چرا اوریفیس ها به یک زبانه مجهز هستند؟

به دلایل زیر، اریفیس پلیت ها را به یک زبانه Orifice Tab مجهز می کنند:
1-نشان دهنده وجود اریفیس در خطوط لوله باشد.
2-قطر سوراخ بر روی آن حک شده است.
3-جنس اریفیس پلیت بر روی آن حک شده است.
4-تگ اریفیس پلیت بر روی آن حک شده است.
5-ورودی اریفیس پلیت بر روی آن علامتگذاری شده است.

 

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه - منبع: Instrumentfoum

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com