واژه ATEX چیست؟

                                     

نام ATEX از فرانسوی گرفته شده است!

ATmosphere EXplosibles - اتمسفر قابل انفجار

مقررات ATEX یک دستورالعمل اروپایی است که تمام مدیران سازمان ها را ملزم به درک کامل خطرات مربوط به محیط های انفجاری خاص می کند. برای انجام این کار، ارزیابی خطر انفجار در یک شرکت به منظور شناسایی مکان‌هایی که می‌توانند محیط‌های انفجاری را تشکیل دهند، و سپس ابزاری برای جلوگیری از انفجار در محل مورد نیاز است. 

 

چگونه تجهیزاتی را انتخاب می کنید که برای محیطی که در معرض خطر انفجار است سازگار شده است؟

محیط های ATEX به سه ناحیه تقسیم می شوند.
• مناطق 0، 1 یا 2 برای گازها
• مناطق 20، 21 یا 22 برای گرد و غبار
دو گروه مواد وجود دارد:
• گروه اول مربوط به معادن است. (محدود کننده تر)
• گروه دوم مربوط به کلیه صنایع بالای زمینی است.
برای گروه دوم (صنایع بالای زمین)، یک دسته بندی ویژه از تجهیزات با هر طبقه بندی منطقه ATEX مرتبط است.

این نشانه گذاری ها به چه معناست؟

تمام محصولاتی که برای استفاده در مناطق انفجاری طراحی شده اند دارای علامت خاصی بر روی آنها هستند. این علامت گذاری شامل تمام اطلاعات لازم برای تعیین مناطقی است که محصول ممکن است در آن استفاده شود.

مثالی از نشانه گذاری:

 

الف- CE : تجهیزات مطابق با استانداردهای اروپایی برای این محصول است.

ب- 0081 : شماره شناسایی اطلاع‌رسانی شده، زمانی که در مرحله بازرسی تولید مداخله می‌کند! در اینجا شماره، مربوط به LCIE - Bureau Véritas است. این شماره همچنین ممکن است 0080 باشد، به عنوان مثال برای INERIS.

پ-   : استفاده مجاز برای محیط های انفجاری

ت- II : گروه تجهیزات ( I : معادن  /  II : صنایع بالای زمین ) 

ث- 2 : طبقه بندی تجهیز { A- خطر دائمی (مناطق 0/20)  ,  B- خطر مکر (مناطق 1/21)  ,  C- خطر گاه به گاه (مناطق 2/22) }

ج- GD : نوع سوخت مرجع (ها) ~ G = گازها و بخارات، D = گرد و غبار

چ- Ex : این محصول با استانداردهای حفاظتی Cenelec مطابقت دارد.

ح- nAnL : نوع محافظت 

خ- IIB : کلاس گازهای تحت پوشش محصول را نشان می دهد.

د- T4 : کلاس دمایی مربوط به دمای سطح

 

 

نویسنده : Mohsen Lotfi Someie ( آرامک صنعت هوشمند )

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 460698694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com