اوریفیس - معرفی، انواع و کاربردهای آن

اوریفیس یکی از رایج ترین و معمول ترین تجهیزات برای اندازه گیری فلو از طریق اختلاف فشار می باشد.

 

اوریفیس متحد المرکز Concentric Orifice

سوراخ در مرکز دایره می باشد، برای سیالات سبک، تمیز و بدون رسوب مانند آب، بخار و گاز استفاده می شود.

اوریفیس پلیت خارج از مرکز Eccentric Orifice Plate

نوع خارجی از مرکز دارای سوراخی در نزدیکی پایین صفحه و غیر هم مرکز با دایره می باشد و یک دهانه گرد مماس روی دیواره داخلی لوله است، برای اندازه گیری مایعاتی همراه با مواد جامد غیر ساینده، یا گازها همراه با اندکی مایع استفاده می شود.

 

اوریفیس پلیت با لبه چهارگوش Quadrant Edge Orifice

چهارگوش مناسب مایعات با ویسکوزیته (گران روی: میزان مقاومت دربرابر جاری شدن) بالا می باشد ودیواره دارای لبه گرد با شعاع مشخص!صفحه اوریفیس قطاعی

 

Segmental Orifice Plate

سوراخ به صورت نیم دایره و در پایین صفحه ایجاد می شود، مناسب سیالات همراه با رسوبات و ذرات معلق زیاد است.

 

صفحه اوریفیس با لبه مخروطی Conic Edge Orifice

با لبه مخروطی مجهز به یک بوش ۴۵، این بوش روبه بالا و به طرف جریان روان نصب می گردد.

 

محل نصب شیرآلات اوریفیس

شیرهای فلنج : در فاصله یک اینچی از بالای دهانه اوریفیس و یک اینچ از قسمت پایین دست نصب میشود. (متحد المرکز)

لوله های شیرآلات : در محل قطر لوله دو بالا دست و قطر لوله هشت پایین که نقطه حداکثر بازیابی فشار است. Pipe Taps

شیرآلات گوشه، مجاورت صورتهای صفحه اوریفیس بالا دست و پایین دست قرار می گیرد Corner Taps

 

شکل زیر نحوه قرارگیری اجزا و تصویر شماتیک یک اوریفیس فلنج را به نمایش می گذارد. 

 

 

 

نویسنده : Mohsen Lotfi Someie ( آرامک صنعت هوشمند )

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com